در حال حاضر تنها امکان پرداخت از طریق شبکه شتاب امکان‌پذیر می‌باشد. لطفا پس از کارت به کارت کردن مبلغ مورد نظر، از طریق یکی از روش‌های موجود در وبسایت با ما تماس بگیرید تا پرداختی شما تأیید و محصول خریداری شده برایتان ارسال گردد.
شماره کارت بانک پاسارگاد: 5804-3983-2910-5022 به نام مهدی شکورزاده
کارت بانک تجارت: 3244-2591-8310-5859 به نام مهدی شکورزاده
شماره کارت بانک ملت: 5409-1386-3376-6104 به نام مهدی شکورزاده